Přihlášky do kurzů

Do jednotlivých distančních kurzů se můžete přihlásit vyplněním a odesláním univerzální přihlášky na www.nutrice.org na stránce "Přihláškový formulář pro všechny pořádané akce", nebo stažením a vyplněním přiloženého "Formulář pro přihlášení", jeho vytištěním, podepsáním, naskenováním a odesláním mailem. Naskenovanou kopii pošlete na mahra@seznam.cz. 

Každá akce má svou značku. Např. Přípravný kurz PřKD 4-18, Základní distanční kurz ZKD 1-19 atd. Tato značka je uvedena u popisu příslušného kurzu na www.mahra.eu a uvádí se do přihlášky.

Do týdne od přijetí přihlášky Vám e-mailem potvrdíme její převzetí a cca měsíc před začátkem kurzu Vám na Vaší e-mailovou adresu zašleme pokyny k platbě zálohy na úhradu kurzovného. Splatnost bývá 14 dní před začátkem příslušného kurzu. Řádnou fakturu s vyznačením úhrady pak zasíláme spolu se studijními materiály poštou, nebo mailem.

Last modified: Saturday, 1 September 2018, 7:47 PM