Přípravný kurz obsahuje tyto moduly (předměty):

  • Základy biologie člověka - 8 týdnů - 7 týdenních lekcí + 7 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test
  • Základy chemie a biochemie - 8 týdnů - 7 týdenních lekcí + 7 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test
V ceně celého kurzu jsou zahrnuty tyto knihy, které zasíláme poštou: 

  • Velká ilustrovaná encyklopedie fyzika, chemie, biologie
  • Chemie pro každého
  • Biologie člověka pro gymnázia
Ceník:

  • Cena celého Přípravného kurzu je 3.200,- Kč
  • Cena jen jednoho modulu samostatně je 1.800,- Kč.

Lekce: Obecná biologie; Cytologie; Soustava žláz s vnitřní sekrecí; Krev, oběhová a mízní soustava; Dýchací a vylučovací soustava; Nervová soustava; Trávicí soustava.


Lekce: Stavba atomů a molekul (Základní chemické pojmy; Atom; Elektronový obal atomu; Chemická vazba); Prvky a sloučeniny (Periodická soustava; Názvosloví; Biogenní prvky); Chemické reakce; Dispersní soustavy; Uhlovodíky; Deriváty uhlovodíků a heterocyklické sloučeniny; Úvod do biochemie