Výživový poradce - distanční kurz


Distanční kurz Výživový poradce má odbornou úroveň studia na VŠ a zahrnuje celý rozsah učiva obsaženého v původních denních rekvalifikačních kurzech MAHRA. Je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí získat seriózní a vědecky podložené znalosti v oboru lidské výživy.

Kurz se skládá ze tří samostatných částí: Přípravný kurz, Základní kurz a Nástavbový kurz. Přípravný kurz nemusí absolvovat ti zájemci o studium, kteří složili na VŠ zkoušky z biochemie a také z fyziologie nebo biologie člověka. Doba studia bez Přípravného kurzu trvá celý školní rok, tj. cca 10 až 12 měsíců. Po absolvování kurzu Výživový poradce je možno ještě pokračovat ve studiu Doplňkovými kurzy.

Je možné přihlásit se jen do vybraného modulu (předmětu) samostatně. Pokud student takto v průběhu 12 měsíců úspěšně absolvuje všechny příslušné moduly Základního, nebo Nástavbového kurzu, a obhájí Závěrečnou práci, dostane příslušné osvědčení. O absolvování samostatných modulů se žádné osvědčení nevydává.

Učební materiály se skládají z učebnic, skript a prezentací, které před začátkem jednotlivých částí kurzu buď zasíláme poštou, nebo jsou v PDF souborech, tabulkových souborech a prezentacích ke stažení na internetu u jednotlivých lekcí kurzu.

Kurz je náročný na učení, ale je postaven tak, že ho mohou udělat i ti, kdo s tímto oborem neměli dosud nic společného. Důkazem jsou úspěšní absolventi našeho kurzu z řad ekonomů, techniků, absolventů humanitních oborů a konzervatoří, ale i několik vyučených kuchařek a kuchařů.

Zároveň je dobré vědět, že celý náš kurz za posledních deset let absolvovalo také mnoho lékařů, farmaceutů, fyzioterapeutů, učitelů v gastronomii, absolventů různých zdravotnických, chemicko-technologických a přírodovědeckých fakult, včetně několik desítek doktorů věd, tedy Ph.D. Pokud ten kurz úspěšně zvládnete celý, budete i Vy mít znalosti o výživě na slušné odborné úrovni.

Do kurzu přijmeme všechny zájemce, ale musíte počítat s tím, že se budete muset soustavně učit. Kdo se neumí nebo nemá čas řádně učit, ten nemá naději kurz úspěšně ukončit i kdyby měl VŠ v příbuzném oboru.